OKAP AYISYEN

Klike anba a pou foto fò Okap yo.

foto Picolet pa Curtis Rogers

foto Picolet pa Curtis Rogers


Achitekti Okap Ayisyen

Foto Okap Ayisyen, sitou ansyen katye yo. Curtis Rogers ak Belle Vue Tours ajoute anpil foto nan koleksyon mwen an. Tout foto sa yo se yon melanj men yo tout konsantre sou mitan vil la, Karenaj, ak plaj Rival (sou wout Fò Picolet a). Dènye grenn foto yo montre travay reparasyon kap fèt nan Bitasyon Picard. Al nan “album” foto sa a pou nou jwenn foto Otel Wa Christophe espesyalman.


Otèl Wa Christophe

Mwen mete koleksyon foto pam yo ak foto Curtis Rogers yo, ki gen foto ki pi resan de Otèl sa a ki te yon kouvan anvan. Al sou sit entènèt Otèl la, la a.