TI RIVYÈ LATIBONIT

Palais de la Belle Rivière (Palè 365 pòt la)

Sa a se youn nan palè wa Henri Christophe yo (malerezman, li pa gen 365 pòt, oswa fenèt vre). Foto ki nan fen galerifoto sa a, fèt nan lane 1996, apre yon reparasyon ke OIM finanse. Apre reparasyon an, sit sa a te resevwa yon lekòl, yon dispansè, biwo ONG, elatriye. Lè mwen tap pran foto sa yo (2007), yon bon pati nan deyò palè a (sitou do kay la) ak anndan te kraze nan yon siklòn. Majistra a te fèmen l' pou li te ka pwoteje l’ pandan ke li tap tann finansman pou reparasyon yo. Menm lè yo te mete fil fè sou anpil fenèt, te toujou genyen anpil tou, ki te pèmèt moun rantre al fè grafiti sou mi anndan yo. ISPAN gen yon bon atik sou sit sa a nan rapò #5 ane 2009 yo a (nap jwenn lyen pou tout rapò yo la). Mwen ta byen kontan jwenn dènye enfòmasyon yo.


La Krèt a Pierrot

Desalin te dirije fò sa a an 1802 lè blan franse yo tap atake yo. Al gade nan kat jeyografik sa a pou nou ka wè tout detay batay sa a. Ti bilding ki anndan an se petèt ansyen depo poud la. Li te fèmen pandan dènye vizit mwen an (2007), epi yon fanm ki te netwaye zòn nan di m’ ke te gen anpil bagay Djab anndan an. Mwen fè foto fò a sou diferan ang, e sa peze sou enpòtans estratejik li a. Maniskri Edgar La Selve, ke yon pwofesè ayisyen ekri sou peyi l’ vizite nan lane 1871, di ke se Laplaine Sterling ak Guy Elder ki te bati fò a; nan moman yo tap joure ak Borel (ki bay vil ki tou pre a non li). Nan tèks la, yo make ke Christophe te vin ajoute kèk nan fò yo nan apre, lè li te fè yo bati palè li a anba a. La Selve pale de pye kajou ki te la nan lane 1871, ke li rele pyebwa 100 an ki te temwen batay la... Kanno yo gen anpil detay klè. Pa egzanp: Nevers (petèt li gen rapò ak Nevers, an Frans, kote li te fèt); lank bato ak RF (mwen panse ke RF vle di République Française). ISPAN te fè rapò # 22 sou sit sa a an 2011.