Sen Mak

Fò Blockus/Blockhaus/Brisbane ak Fò Diamant/Churchill

2 ansyen fò Britanik—ki vin tounen fò Ayisyen (Mwen kwè) nan pwent nò vil gad bè a nan Sen Mak. Premye fò a (6 premye foto yo) bay sou pati sidwès nan direksyon bè a ak plaj Amani. Mwen te wè key o te plis rele l’ Fò Blockus (men yo te rele l’ Blockhaus / Blaukaus epi petèt Fò Bèlè). Fò Dyaman chita sou tèt Pwen Dyaman, nan kwen nò Sen Mak. Ou ka rive nan pati nan wout la ki kout epi apik, si ou suiv pwent lanmè a apre faktori kote yo te konn trete grès kochon an, antravè ansyen plaj anbandone yo.

Dapre Michael Heinl, Britanik yo te rele de fò ki nan pati nò vil la Fò Brisbane ak Fò Churchill. Mwen te li ke yo te rele Fò Dyaman Fò Churchill tou, donk mwen panse ke lòt la se Brisbane... Lòt bagay ki enteresan tou, se konstriksyon yo ki nan ti galri ki gen divès foto anba la. Mwen pa konnen si yo soti nan epòk kolonyal oswa epòk okipasyon Marin ameriken yo.


Sen Mak jeneral

Galri divès sa a gen ladann, foto konstriksyon nan mòn yo (mwen ka konn dat yo te konstwi yo—okipasyon Marin yo ?—Tanpri, voye enfòmasyon pou mwen, si ou konnen plis), gen kèk foto kay yon zanmi m’ nan Ri Pivert, ak divès foto gwo moulen sik ak bagas kann nan (rejè kann nan apre yo fin pwodui sik la) nan lavale Sen Mak.


Bitasyon Guillon

Moulen sa a chita nan lavale Sen Mak, 15-20 minit sou motosiklèt dèyè vil la. Yo pale de li men yo pa fè foto l’ nan atik sa a ke Ministè patrimwàn franse a ekri. Machin nan di: Fawcett, Preston, & co Liverpool 1860. Akedik la (kanal an fòm pon an) byen anfòm menm jan ak kèk nan bilding yo, epi mwen te sezi wè ke mozayik do kay la ki trè orijinal toujou la prèske tou nèf, nan mwa mas 2007 (lè yo te pran foto sa yo). Mwen te konn tande li degrade nèt depi lè sa a.


Bitasyon Pivert

Moulen sa a, sou bò nò Ri Pivert (Avni Jean-Jacques Dessalines) nan Sen Mak, gen ladann machin ki ekri: "Jan Gordon & Co. London Order 209458." Gade foto yo pou kèk ti detay sou sa, ak rès moulen an. Soti nan liv William H Ukers la « All About Coffee  » (Tout bagay sou kafe) : "Jan Gordon & Co te kòmanse fabrik la nan Lond (nan peyi Angletè), nan liy fabrik machin pou plantasyon ke tout moun atravè mond lan konnen sou non ‘Gordon make’ nan lane 1850; epi Jan Gordon te jwenn yon patant Anglè pou nouvo machin a kafe li a nan lane 1859.’’ Ou ka jwenn plis sou kote sa a isit la, nan rapò ISPAN # 27.