Anplasman yo selon rejyon yo

 Pòtoprens rejyon

Pòtoprens rejyon

 Sid-Lès (Jakmel, etc.)

Sid-Lès (Jakmel, etc.)

 Sant (Mibalè, Ench, etc.)

Sant (Mibalè, Ench, etc.)

 Nò-lwès (Mòlsennikola)

Nò-lwès (Mòlsennikola)

 Kot dèzakaden

Kot dèzakaden

 Sid (Kay, Kanperen, etc.)

Sid (Kay, Kanperen, etc.)

 Nò (Okap, Milo)

Nò (Okap, Milo)

 Nip/Leyogàn, Miragwàn, etc.

Nip/Leyogàn, Miragwàn, etc.

 Latibonit (Gonayiv, Sen Mak, etc.)

Latibonit (Gonayiv, Sen Mak, etc.)

 Nò-Lès (Fòlibète, etc.)

Nò-Lès (Fòlibète, etc.)